آموزشگاه علمی آزاد دخترانه هرم
خانه / بایگانی برچسب: تدریس ریاضی هشتم

بایگانی برچسب: تدریس ریاضی هشتم

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

ثبت نام گروهی ریاضی پایه هشتم در آموزشگاه هرم شروع این کلاس ها از نیمه دوم مرداد ماه ظرفیت کلاس ها به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی محدود می باشد. ما در آموزشگاه هرم از اساتید بسیار مجرب و مسلط به امر آموزش استفاده می کنیم. شما عزیزان برای …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم در آموزشگاه هرم ظرفیت کلاس ها به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی بسیار محدود می باشد و هزینه کلاس ها با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. ما در آموزشگاه هرم از اساتید با تجربه و مسلط به امر آموزش استفاده می کنیم. …

توضیحات بیشتر »

تدرریس گروهی ریاضی پایه هشتم

تدریس گروهی ریاضی هشتم در آموزشگاه هرم شروع کلاس ها از نیمه دوم تیرماه به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد و هزینه کلاس ها با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. شما عزیزان برای ثبت نام و یا اطلاعات بیشتر می …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

تدریس گروهی ریاضی هشتم در آموزشگاه هرم این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد. ظرفیت کلاس ها به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی بسیار محدود می باشد. هزینه این کلاس ها با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. شما عزیزان …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

تدریس گروهی ریاضی کلاس هشتم در اموزشگاه هرم این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی اموزشی ۱۰ جلسه می باشد. به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد و هزینه کلاس ها با تخفیف در نظر گرفته شده است. برای اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

ثبت نام ریاضی گروهی ریاضی هشتم در آموزشگاه هرم تدریس این کلاس ها به صورت گروهی و در ۱۰ جلسه می باشد. به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد. ما در آموزشگاه هرم از اساتید بسیار با تجربه و مسلط به جدید ترین …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

تدریس گروهی ریاضی هشتم در آموزشگاه هرم این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد. به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد. ما در آموزشگاه هرم از اساتید بسیار با تجربه و مسلط به جدید ترین …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

ثبت نام ریاضی پایه هشتم ثبت نام و تدریس ریاضی هشتم در آموزشگاه هرم شروع کلاس ها از ۳۱ شهریور ماه این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد. شما عزیزان برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر می توانید به دفتر اموزشگاه هرم …

توضیحات بیشتر »

تدریس ریاضی گروهی پایه هشتم

ثبت نام ریاضی پایه هشتم ثبت نام ریاضی هشتم در آموزشگاه هرم شروع شد. کلاس ها به صورت گروهی و در ۱۰ جلسه آموزشی می باشد. به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد. متقاضیان برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر می توانند به دفتر …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

ثبت نام گروهی ریاضی پایه هشتم در آموزشگاه هرم تدریس این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد. ظرفیت کلاس ها بسیار محدود و هزینه کلاس بسیار مناسب می باشد. ما در آموزشگاه هرم از اساتید حرفه ای و مسلط به امر آموزش …

توضیحات بیشتر »