آموزشگاه علمی آزاد دخترانه هرم
خانه / بایگانی برچسب: تدریس گروهی

بایگانی برچسب: تدریس گروهی

تدریس گروهی ریاضی هفتم

ثبت نام گروهی ریاضی هفتم در اموزشگاه هرم تدریس این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد. به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد. هزینه کلاس ها با تخفیف ویژه در نظر گرفته می شود. شما …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پنجم

ثبت نام گروهی ریاضی هفتم در آموزشگاه هرم تدریس این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی اموزشی ۱۰ جلسه می باشد. ظرفیت کلاس ها به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی بسیار محدود می باشد. هزینه کلاس ها با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. ما …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی پایه هشتم

تدریس گروهی ریاضی هشتم در آموزشگاه هرم این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد. به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد. ما در آموزشگاه هرم از اساتید بسیار با تجربه و مسلط به جدید ترین …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی عربی پایه هشتم

ثبت نام گروهی عربی هشتم در آموزشگاه هرم تدریس این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ۱۰ جلسه می باشد. ظرفیت کلاس ها به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار محدود می باشد. و هزینه کلاس ها با تخفیف ویژه در نظر گرفته است. ما در اموزشگاه هرم …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی فیزیک دهم

ثبت نام گروهی فیزیک دهم در آموزشگاه هرم این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد. کلاس ها به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی بسیار محدود می باشد. هزینه کلاس با تخفیف ویژه در نظر گرفته می شود. شما عزیزان برای ثبت …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی شیمی دوازدهم تجربی

ثبت نام شیمی پایه دوازدهم تجربی تدریس این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد هزینه کلاس هلا با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد. شما عزیزان برای …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی هفتم

ثبت نام گروهی ریاضی هفتم در آموزشگاه هرم تدریس این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی شامل ۱۰ جلسه می باشد. ظرفیت این کلاس ها به دلیل رعایت کردن نکات بهداشتی بسیار محدود می باشد و هزینه کلاس ها با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی شیمی یازدهم

ثبت نام گروهی شیمی یازدهم در آموزشگاه هرم تدریس این کلاس به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد. به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد. هزینه کلاس ها با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است و همچنین …

توضیحات بیشتر »

ثبت نام گروهی زبان نهم در آموزشگاه هرم تدریس این کلاس ها به صورت گروهی و زیر نظر مربی بسیار مجرب و مسلط به امر آموزش برگزار می شود. به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ظرفیت کلاس ها بسیار محدود می باشد. شما عزیزان برای ثبت نام و اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

تدریس گروهی ریاضی هفتم در آموزشگاه هرم این کلاس ها به صورت گروهی و هر دوره ی آموزشی ۱۰ جلسه می باشد.ظرفیت کلاس ها به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی بسیار محدود می باشد و هزینه کلاس ها بسیار مناسب می باشد. شما عزیزان برای ثبت نام و اطلاعات …

توضیحات بیشتر »