آموزشگاه علمی آزاد دخترانه هرم
خانه / مشاوره تحصیلی / مشاوره تحصیلی و ماههای پایانی کنکور

مشاوره تحصیلی و ماههای پایانی کنکور

با سرعت غیر مجاز برانید:

این روزها خیلی دانسته یا نادانسته به ما خیانت می کنند!آن ها در طلایی ترین روزهای کنکور که همین ۶۰ روز هست،

ما را ناامید می کنند.گناهی نابخشودنی که عمدتا از سر ناآگاهی،سواد کم و یا بزرگ کردن خود نزد ما صورت می گیرد.

از هر کسی که این روزها به شما انرژی منفی می دهد و یا شما را ناامید می کند با سرعت غیر مجاز دور شوید.

هر سال همین دو ماه پایانی است که برندگان این رقابت بزرگ را مشخص می کند.

راه های ارتباطی با مدیر آموزشگاه:
رویا برزمهری
شماره موبایل: 09132019679
شماره ثابت: 03136509349
شماره ثابت: 03136509350
پست الکترونیکی: Amozeshgahe.heram@gmail.com
سایت آموزشگاه علمی آزاد دخترانه هرم: www.amoozeshgah-heram.com
آدرس: سپاهان شهر - بلوار غدیر - خیابان ایثار - خیابان سپیدار - نبش کوچه باغ

مطلب پیشنهادی

مشاوره تحصیلی و ضرورت مشاوره

ضرورت و اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان ،رفع سرگردانی …